Skip to main content
Meer dan 30 jaar ervaring Deskundig en onafhankelijk Eén contactpersoon Maatwerk voor elke situatie

Een aanrijding in het buitenland

Een aanrijding in het buitenland
Als u in het buitenland rijdt, is het van belang dat u beseft dat de wet- en regelgeving afwijkt van die in Nederland. Bij schadeafwikkeling zijn er per land o.a. verschillen op het gebied van vaststellen van aansprakelijkheid en schadeomvang, bewijskracht van het aanrijdingsformulier en getuigen.
Aanrijding België

België

Vaststellen aansprakelijkheid

In België kent men geen risicoaansprakelijkheid maar een foutaansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat u een fout begaan moet hebben om aansprakelijk te zijn (fout, schade en een oorzakelijk verband). Een uitzondering geldt bij letselschade. De kwetsbare weggebruiker (voetganger, fietser, passagier) wordt hier altijd vergoed los van de schuldvraag.

Aandachtspunten

 • Als u met pech stil komt te staan, plaats dan een gevarendriehoek achter de auto. Op de autoweg de gevarendriehoek 100 meter vanaf het voertuig plaatsen en op de andere wegen 30 meter van het voertuig.
 • België stelt het dragen van een veiligheidsvest verplicht bij pech of een ongeval op autowegen en autosnelwegen. Deze regel geldt ook voor buitenlandse bestuurders die het voertuig verlaten.
 • Bij regen mag u met een vrachtwagen niet inhalen. Let u ook op de verkeersborden ter plaatse.
 

Duitsland

Vaststellen aansprakelijkheid

De politie komt na een aanrijding met een buitenlandse partij bijna altijd ter plaatse. Er wordt zelden een schadeformulier ingevuld.

In Duitsland geldt de 50/50 regel. Dit betekent dat de trekker als ook de oplegger als eerste aansprakelijk gesteld kan worden. Het is daarom belangrijk om te weten wie de eigenaar is van de trekker en wie de eigenaar is van de oplegger. Dit kunnen twee afzonderlijke bedrijven zijn. In dat geval worden er dan ook twee claims ingediend. Bij de vaststelling van de aansprakelijkheid wordt rekening gehouden met de omvang en het gebruik van de voertuigen (Betriebsgefahr). Als de politie één van de partijen een boete geeft, een ‘Verwarnung’, dan wordt dit op het formulier aangegeven.

Bent u betrokken bij een aanrijding in Duitsland? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de begrippen Verwarnung, Sicherheitsleistung en Bussgeldbescheid. De politie komt na een aanrijding met een buitenlandse partij bijna altijd ter plaatse. De politie noteert als eerste partij vaak diegene die naar hun mening schuldig is aan de aanrijding. Als de politie één van de partijen een boete geeft - een Verwarnung’ - dan wordt dit op het schadeformulier aangegeven. Belangrijk is om te weten dat als u de Verwarnung direct betaalt u hiermee de overtreding en aansprakelijkheid erkent Heeft u geen schuld aan de aanrijding? Dan adviseren wij u om de boete niet te betalen maar om een Sicherheitsleistung te vragen. De te betalen borg kan dan wel hoger zijn. Het voordeel is dat achteraf tegen deze waarborg beroep kan worden aangetekend. Bij thuiskomst de Sicherheitsleistung direct door (laten) sturen naar de verzekeraar.

Aandachtspunten

 • Binnen de bebouwde kom moet een vrachtauto met een gewicht van meer dan 3,5 ton altijd geparkeerd worden bij een lantaarnpaal of op een andere verlichte plaats.
 • Ritsen: bij vermindering van het aantal rijstroken, mag beurtelings een voertuig uit de ene file en een voertuig uit de andere file doorrijden (Reissverschluss verfahren).
 • Gevarendriehoek: verplicht voor stilstaande auto's op de openbare weg in de richting van het naderende verkeer. Op de Autobahn op 200 m van het voertuig. Tegelijkertijd zijn waarschuwingslichten verplicht.
Aanrijding Engeland

Engeland (GB)

Vaststellen aansprakelijkheid

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt gekeken naar het  gedrag van de betrokken partijen. Alleen als er sprake is van schuld of verwijtbaar handelen kunt u aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. Er wordt van u verwacht dat u zich zo gedraagt dat u geen schade toebrengt aan het overige verkeer (duty of care). Uw gedrag wordt vergeleken met hoe een normale, voorzichtige bestuurder in deze situatie zou hebben gehandeld.

Aandachtspunten

 • De bij een aanrijding betrokken partijen zijn verplicht te stoppen en de overige partijen te informeren over zijn naam, adres, voertuiggegevens, etc.
 • Er gelden afwijkende verkeersregels op rotondes. In het kort geldt de volgende regel: als u in de buitenste rijbaan rijdt wordt u geacht de rotonde de eerst volgende afslag te verlaten. Doet u dit niet dan moet u voorrang verlenen aan de voertuigen die voor u langs de betreffende afslag willen nemen. Is de rijrichting door middel van verkeersborden en/of pijlen op het wegdek geregeld dan gelden deze regels niet.
 • In Engeland geldt een schadeformulier niet als bewijsmiddel van de toedracht van de aanrijding. Het belang van duidelijke foto’s, noteren van de exacte locatie van de aanrijding en gegevens noteren van eventuele getuigen is hierdoor nog belangrijker. Vulhet schadeformulier in. Dit zorgt ervoor dat u wel alle gegevens paraat heeft.

 

Aanrijding Frankrijk

Frankrijk

Vaststellen aansprakelijkheid

Uitgangspunt is de bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemer. Bij een aanrijding hebbende betrokken partijen, zodra de betrokkenheid is aangetoond, recht op schadevergoeding. Dit recht vervalt (gedeeltelijk) als de betreffende persoon een verwijt kan worden gemaakt. Als u twijfelt over uw betrokkenheid bij de vermeende aanrijding is het verstandig om het schadeformulier NIET te ondertekenen.

Aandachtspunten

 • Op de rondweg van Parijs (Périphérique) heeft de invoeger voorrang. Houd hier dus rekening mee als u toch op de rechterrijstrook rijdt.
 • Schade tijdens laden/lossen wordt gezien als ‘aanrijding’ en valt onder het voertuigrisico.
 • Sijs achtoffers van letselschadejonger dan 16 of ouder dan 70 jaar, of met een handicap percentage vanaf 80%, bent u altijd volledig aansprakelijk.
Aanrijding Italië

Italië

Vaststellen aansprakelijkheid

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen waarbij er sprake is van tegenstrijdige verklaringen en gebrek aan bewijs, is het uitgangspunt dat zij beide voor 50% aansprakelijk zijn en dus 50% van de schade moeten vergoeden. Inzittenden kunnen in geval van letsel, hun schade claimen bij de verzekeraar van het voertuig waarin zij zaten, onafhankelijk van de schuldvraag.

Aandachtspunten

 • Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.
 • Gereserveerde rijstroken (bus, taxi’s, fietsen, enz.) zijn van de andere rijstroken gescheden door twee evenwijdige lijnen, een witte en een gele.
 • Als u buiten de bebouwde kom ‘s nachts of bij beperkte zichtbaarheid op de rijbaan moet stoppen en uitstappen (b.v. bij pech of ongeval, om de gevarendriehoek te plaatsen), dan bent u verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen. Uw veiligheidsvest hoeft niet aan de Italiaanse normen te voldoen, maar het moet wel geel, oranje of rood zijn.
Aanrijding Spanje

Spanje

Vaststellen aansprakelijkheid

Als u als bestuurder van een motorvoertuig personenschade veroorzaakt, bent u op basis van het risico dat een motorvoertuig met zich meebrengt, verplicht deze te vergoeden. Bij materiële schade geldt alleen schuldaansprakelijkheid. De benadeelde dient de aansprakelijkheid aan te tonen.

Aandachtspunten

 • Gevarendriehoek: bij ongeval, pech of vallen van de lading, moet de driehoek geplaatst worden op een afstand van 30 meter achter het voertuig.
 • De gevarendriehoek moet op minimaal 100 meter zichtbaar zijn.
 • Veiligheidsvest: wanneer u buiten de bebouwde kom moet stoppen en uitstappen, bent u, zowel overdag als ’s-nachts, verplicht een reflecterend veiligheidsvest te dragen.
 • Verdeling aansprakelijkheid trekker/oplegger: in Spanje geldt er een vaste verdeling van de aansprakelijkheid. Wettelijk is bepaald dat de schade op 50/50 basis verdeeld moet worden over de oplegger en trekker. De verzekeraars zijn onderling echter een andere verdeling overeengekomen. De gebruikelijke verdeling is 70/30.
 • Het is gebruikelijk dat in geval van tegenstrijdige verklaringen zonder nader bewijs de schade geregeld wordt op een 50/50 basis. Als u van mening bent dat de tegenpartij aansprakelijk is, probeer dan zoveel mogelijk bewijsmiddelen te vergaren.

Wilt u meer informatie of een persoonlijke afspraak?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen in een persoonlijk gesprek.
Een aanrijding in het buitenland

Meer preventietips?

Hieronder vindt u alle preventie-informatie en tips: