Skip to main content
Meer dan 30 jaar ervaring Deskundig en onafhankelijk Eén contactpersoon Maatwerk voor elke situatie

Privacy verklaring

Bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten ontvangt TransportRisico B.V. via deze website of direct van u uw persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor TransportRisico B.V. zeer belangrijk. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw gegevens door TransportRisico B.V. zorgvuldig worden behandeld en verwerkt.

Voor welke doelen worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten en het aangaan van overeenkomsten;
 • Het afwikkelen van (letsel) schades;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Fraudepreventie;
 • Statistische analyses;
 • U kunnen informeren over producten en diensten;
 • Registratie onregelmatigheden op bedrijfsterrein/bedrijfsbeveiliging;
 • Registratie van ziek- en herstelmeldingen;
 • Het registeren van cursisten;
 • Registeren van gegevens ten behoeve van het aanvragen van subsidie;
 • Assurantiebemiddeling inclusief schadeafwikkeling;
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen;
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het bedrijf zelf;
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf;
 • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van overtredingen van (wettelijke) voorschriften gericht tegen de branche waar de financiële instelling deel van uitmaakt / het concern zelf;
 • Het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Soms heeft TransportRisico B.V. vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Als de verzekeraar daarnaast gegevens van een arts nodig heeft, zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij zullen u dan aangeven waarom deze informatie is en welke gegevens het betreft.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zijn verplicht u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u een verzoek doen tot correctie of verwijdering van de gegevens. Bij het doen van een navraag verzoeken wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs en bankpas mee te sturen zodat uw identiteit kan worden gecontroleerd.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat er cookies naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij uw eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat een website goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden (functionele cookies). TransportRisico B.V. gebruikt ook cookies die ons helpen bij het verbeteren van onze websites (analytische cookies). En we plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we content en advertenties op maat kunnen aanbieden (tracking cookies).

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich richten tot de compliance officer van TransportRisico B.V., Oude Poorte 6, 4521 AJ  Biervliet.